Kurs Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.


Idź do treści

Zadania - testy

Przykładowe zadanie "PROM"

Jest Pan właścicielem firmy przewozowej realizującej międzynarodowy transport towarów z Rzeszowa. Firma ma podpisaną umowę na regularne dostawy ładunku do Osby ( Szwecja). Kierowca odbiera przygotowany pojazd w siedzibie firmy w Rzeszowie która czynna jest od godz. 5:00. Na przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem kierowca poświęca 1 godz. W powrotnej drodze bierze puste palety od klienta i wraca do siedziby tą samą trasą. Przeprawa promem nastąpi w Świnoujściu do Ystad .ży przyjąć:łość Rzeszów – Świnoujście :665 kmłość Ystad – Osby : 210 km płynie do Ystad : 2h, że prom ze Świnoujścia do Ystad odpływa o 05:00 a potem co 2-y godz. Aż do 22:00płynie do Świnoujścia : 2h z Ystad do Świnoujścia odpływa o 05:00 a potem co 2h aż do 20:00przeprawę należy się zgłosić na 1h przed odpłynięciem promu Średnia prędkość w Polsce – 70 km/h. Średnia prędkość w Szwecji – 70 km/hładunek/załadunek : 3 godz i jest wykonywany przez odbiorcę bez nadzoru kierowcyw Osby pracuje całą dobę.

Pytania:

Opracować szczegółowy plan jazdy tam i z powrotem z wykorzystaniem 1-go pojazdu z 1-ym kierowcą . Należy uwzględnić przerwy na posiłki i odpoczynek - uzasadnić.

Podać ile razy w tygodniu można wykonać usługę według opracowanego planu z wykorzystaniem 1-go pojazdu z 1-ym kierowcą .


3. Przykłady testów:

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?
A. nie ma to znaczenia,
B. w formie pisemnej,
C. w formie ustnej,
D. w formie ustnej w obecności świadka.

Obowiązkiem pracownika jest:
A. bycie lojalnym wobec przełożonych,
B. bycie lojalnym wobec przełożonych,
C. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
D. wykonywanie wszystkich poleceń przełożonych bez względu na skutki tych poleceń.

W przypadku, gdy praca będzie wykonywana w porze nocnej, przez co najmniej 4 godziny:
A. czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 8 godzin w danej dobie,
B. czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 10 godzin w danej dobie,
C. czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 12 godzin w danej dobie,
D. czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 14 godzin w danej dobie.

Czy wbrew istniejącemu oznakowaniu można zatrzymać się celem rozładowania towaru?
A. tak, jeśli rozładunek trwa do 10 minut,
B.
nie,
C.
tak, jeśli rozładunek dotyczy ciężkich towarów,
D. tak, jeśli wynika z konieczności dowiezienia towaru do sklepu czy restauracji.

Postój samochodu ciężarowego z powodu awarii poza obszarem zabudowanycm na drodzenie będącej autostradą ani drogą ekspresową:
A. należy sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu i umieszczenie bezpośrednio za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,
B.
należy sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu i umieszczenie w odległości 30 do 50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta,
C.
odblaskowegonależy sygnalizować tylko w warunkach niedostatecznej widoczności,
D. mo
że nie być sygnalizowany, jeżeli w całości pojazd znajduje się na pasie awaryjnym.

Opłata za pojazd dopisywany do licencji w transporcie międzynarodowym wynosi:
A. 10 % kwoty należnej za licencję,
B. 20 % kwoty należnej za licencję,
C. 50 % kwoty należnej za licencję,
D. 80 % kwoty należnej za licencję.

Przewóz kabotażowy w krajach poza wspólnotą europejską:
A. Jest zawsze dozwolony,
B. Jest zawsze zabroniony,
C. Jest dozwolony po uiszczeniu opłaty skarbowej do odpowiedniego organu,
D. Jest dozwolony po uzyskaniu w danym kraju zgody dwóch wprowadzających organizacji o zasięgu minimum krajowym i otrzymaniu zgody ministra tego kraju.

Który z niżej wymienionych powodów nie może być podstawą decyzji o cofnięciu przewoźnikowi licencji?
A. stosowana przez przewoźnika częsta zmiana usługobiorców,
B. rażące naruszenie warunków określonych w licencji lub obowiązujących przepisów prawa,
C. odstąpienie licencji osobie trzeciej,
D. wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony www. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego